Стратегияи давлатии рушди бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020

Бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз « 2 » июни соли 2011 № 277 тасдиқ шудааст


Фаровирд