Дар Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон ва дигар марказҳои таълимии Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ марҳилаи қабули ҳуҷҷатҳои хоҳишмандон барои омӯзиши касбҳои гуногун дар соли 2017 оғоз гардид. Суроға ш. Душанбе, кӯчаи А. Навоӣ 5/1 

Ҷустуҷӯи ҷоӣ кор

ЭЪЛОН

Муњољирони мењнатие, ки нияти кор дар Федератсияи Россия доранд, метавонанд ба Агентии бокортаъминкунї дар хориља бо суроѓаи к.Лоњутї 108 ё бо телефонњои 221-40-15, 221-39-85, мурољиат намоянд.Ҷойҳои корӣ дар соҳаҳо
Нақлиёт ва алоқа 296
Кишоварзӣ 461
Саноат 1403
Сохтмон 382
Тандурустӣ 1078
Маориф 892
Фарҳанг 79
Мазилию комунали 263
Дигар сохахо 1878
Вазорати Мелиоратсия ва захирахои оби ЧТ. 0
Савдо ва хизмати маиши 113
Хамаги Ҷои кор:6845
Тоҷикистон 6740
ш.Душанбе 1448
Хатлон 1773
ВМКБ 75
НТЧ 1044
Сугд 2400
Русия 105
Яман 0

Ҳамкориҳо бо шарикони иҷтимоӣ дар самти муносибатҳои меҳнатӣ рушд меёбанд.

5 Август 2016

 Раёсати ҳифзи меҳнат дар якҷоягӣ бо сохторҳои Агентӣ бо мақсади бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар самти меҳнат дар моҳи июли соли 2016 як қатор чорабиниҳоро баргузор намуданд.

Раёсати ҳифзи меҳнат дар якҷоягӣ бо сохторҳои Агентӣ бо мақсади бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар самти меҳнат дар моҳи июли соли 2016 як қатор чорабиниҳоро баргузор намуданд.
Тибќи наќшаи кории Раёсат дар моњи июли соли љорї аз тарафи маќомотњои зертобеъи Агентї дар вилоятњо ва шањру ноњияњои љумњурї 57 маротиба чорабинињои самти мењнат, аз љумла, 5 маротиба мизњои мудаввар, 5 маротиба семинар-машварат, 1 адад баромад аз радио ва 44 маротиба вохўрї (бо маќсади расонидани кумаки методию амалї) бо кормандони гуногунсоњаи корхона, муассиса ва ташкилотњои миќёсї љумњурї ташкил ва гузаронида шуд.
Дар ин чорбинињо аз 250 корхонаву ташкилотњои њудуди шањру ноњияњои љумњур 1182 нафар намоянда иштирок намуданд.
 Аз љумла:
Дар ВМКБ мувофиќи наќшаи кории Раёсати Агентии мењнат ва шуѓли ањолии вилоят аз тарафи мутассадиёни самти мењнатї шуъбаи Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар ноњияи Мурѓоб рўзи 21 июли соли 2016 мизи мудавар дар мавзўи рафти иљрои ўњдадорињои Созишномаи генералии байни Њукумати Љумњурии Тољикистон, Федератсияи иттифоќњои касабаи мустаќили Тољикистон ва Иттињодияи корфармоёни Тољикистон тибќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31 декабри соли 2014, №799 “Дар бораи маъќул донистани Созишномаи генералии байни Њукумати Љумњурии Тољикистон, Федератсияи иттифоќњои касабаи мустаќили Тољикистон ва Иттињодияи корфармоёни Тољикистон барои солњои 2015-2017”, гузаронида шуд, ки дар чорабинии мазкур аз 39 корхонањои давлатї ва ѓайри давлатии ноњия 68 нафар намоянда иштирок намуданд.
Дар ноњияи Носири Хусрави вилояти Хатлон рўзи 19 июли соли љорї мизи мудаввар дар мавзўъи “Њифзи мењнат дар ташкилот, муассиса ва корхонањои новобаста аз шакли моликият” бо иштироки мувини раиси ноњия, Сардори Агентии мењнат ва шуѓли ањолї, раисони иттифоќњои касаба, хадамотњои кадрї, асотсиатсияи хољагињои дењќонї ва намояндагони ташкилоту муассисањо новобаста аз шакли моликияташон љамъ бо иштироки 42 нафар гузаронида шуд.
Дар баъзе аз шањру ноњияњои тобеи љумњур низ чунин чорабинињои самти мењнат ташкил ва гузаронида шуд. Аз љумла, аз тарафи муттасадиёни самти мењнатї шуъбаи Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар ноњияи Шањринав санаи 8 июли соли 2016 дар љамоати дењоти Сабо бо иштироки 12 нафар роњбарони иттифоќњои касабаи кормандони ташкилоту муассисањо, санаи 15 июли соли 2016 дар љамоати дењоти Истиќлол бо иштироки 8 нафар роњбарони иттифоќи касабаи ташкилоту муассисањои љамоат ва санаи 14 июли соли 2016 бо иштироки 7 нафар роњбарони хољагињои дењќонї мизи мудаввар дар мавзўи “Шартномањои коллективї, ќарордодњои мењнатї ва баќайдгирии онњо”, “Пешгири намудани ќарздорї аз пардохти музди мењнат” гузаронида шуд.
 Дар шањри Турсунзода аз тарафи кормандони Раёсати Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар њамкорї бо дигар сохторњои давлатї, шарикони иљтимої, роњбарони иттифоќњои касаба ва итињодияи корфармоёни шањр рузи 22 июли соли 2016 дар маљлисгоњи бинои Осорхонаи шањри Турсунзода бо иштироки 34 нафар намояндагони ташкилоту идорањои давлатї семинар-машварат дар мавзуї “Сабтиномкунии созишномањо ва баќайдгирии шартномањои коллективї” гузарониданд.
Тибќи наќшаи корї аз тарафи муттасадиёни самти мењнатї Раёсати Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар шањри Вањдат вохурї бо 100 нафар намояндагї аз 13 корхонаву ташкилотњо, аз љумла, намондагии корфармоён, иттифоќњои касаба, роњбарони Љамоатњои дењот, коргарони корхонаи таълимию истењсолии нобиноёни шањр ва кооперативи истењсолии ба номи Ленин гузаронида шуд. Дар вохўрии мазкур моњияти самти муносибатњои мењнатї ва тартиби бастани созишнома ва шартномањои коллективї фањмонда дода шуд.
Дар ноњияи Варзоб аз љониби шуъбаи Агентии мењнат ва шуѓли ањолї љињати огоњигардонии корфармоён ва кормандон оид ба Ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи њифзи мењнат” ва “Дар бораи шарикии иљтимої, созишномањо ва шартномањои коллективї” санаи 13 ва 18 июли соли љорї дар 2 ташкилоту муассисањои ноњия семинар-машварат доир намуд, ки дар он 26 нафар намояндагони корхонањои гуногунсоња иштирок намуданд. Њамзамон, рузи 7 июл вохурї дар ЉДММ “Ошхонаи миллии Саид” бо иштироки 6 нафар намояндагии онњо баргузор гардид, ки дар ин вохурї корњои фањмондадињї дар хусуси бехатарии мењнат дар љойи кор бурда шуд.
Дар шањри Њисор аз тарафи муттасадиёни самти мењнатї Раёсати Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар њамкорї ба корфармоён, роњбарони иттифоќњои касабаи соњањои кишоварзї, тандурустї, маориф ва молия оид ба моњият ва принсипњои асосии самти муносибатњои мењнатї ва ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар самти мењнат 6 маротиба корњои фањмондадињї ба 230 нафар кормандони корхонаву ташкилотњо расонида шуд. Инчунин санаи 14 июли соли 2016 мизи мудавар бо иштироки 125 нафар намояндагии корхонањо дар мавзуї “њифзи мењнат ва шарикии иљтимої” ташкил намуд.
Аз тарафи шуъбаи Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар ноњияи Рашт 26 июли соли љорї бо иштироки намояндагони корфармоён, аз љумла, дар ЉДММ “Соњили Сурхоб” ва ЉДММ “Равшан” дар маљмўъ бо иштироки 63 нафар вобаста ба мазўъи самти муносибатњои мењнатї ва шарикии иљтимої мизи мудавар баргузор намуд.
Дар ноњияи Сангвор аз љониби кормандони бахши Агентии мењнат ва шуѓли ањолї рузи 22 июли соли љорї дар мавзўи “Њифзи мењнатї кўдакон” ба 23 нафар намояндагони 2 корхонаи ЉДММ-и ноњия корњои фањмондадињї (њамчун кумаки методї) расонида шуд.
Раёсати Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар ноњияи Рўдакї тибќи Наќша-чорабинињо, љињати огоњонидани шањрвандон оид ба њифзи мењнат моњи июли соли љорї дар њамбастагї бо раисони кумитаи иттифоќи касабаи корхонањои ѓайридавлатї бо иштироки 32 нафар роњбарон ва намояндагони корхона ва муассисањои ноњия дар мавзўи “Шарикии иљтимої, созишномањо ва шартномањои коллективї” рузи 15 июли соли 2016 семинар-машварат доир намуданд.
Шуъбаи Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар ноњияи Нуробод дар асоси наќшаи кории шуъба, комиссияи назди маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия ва бо намояндаи Хадамоти давлатии назорат дар соњаи мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї оиди самти мењнат дар давоми як моњ дар 6 љамоатњои шањраку дењот ва ташкилоту муассисањои ноњия бо иштироки 288 нафар намояндагиашон вохўрињо гузарониданд.
Раёсати њифзи мењнат дар асоси Наќшаи кории нимсолаи дуюми соли 2016 ва дастуру супоришњои роњбарияти Агентї баргузории чорабинињои дар боло зикргардидаи самти мењнатро дар вилоятњо ва шањру ноњияњои љумњурї зери назорати доимї ќарор додааст.