Дар Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон ва дигар марказҳои таълимии Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ марҳилаи қабули ҳуҷҷатҳои хоҳишмандон барои омӯзиши касбҳои гуногун дар соли 2017 оғоз гардид. Суроға ш. Душанбе, кӯчаи А. Навоӣ 5/1 

Ҷустуҷӯи ҷоӣ кор

ЭЪЛОН

Муњољирони мењнатие, ки нияти кор дар Федератсияи Россия доранд, метавонанд ба Агентии бокортаъминкунї дар хориља бо суроѓаи к.Лоњутї 108 ё бо телефонњои 221-40-15, 221-39-85, мурољиат намоянд.Ҷойҳои корӣ дар соҳаҳо
Нақлиёт ва алоқа 297
Кишоварзӣ 429
Саноат 810
Сохтмон 211
Тандурустӣ 1256
Маориф 226
Фарҳанг 15
Мазилию комунали 144
Дигар сохахо 1319
Вазорати Мелиоратсия ва захирахои оби ЧТ. 0
Савдо ва хизмати маиши 95
Хамаги Ҷои кор:4802
Тоҷикистон 4802
ш.Душанбе 1953
Хатлон 1546
ВМКБ 39
НТЧ 496
Сугд 768
Русия 0
Яман 0

Навид

7 Август 2014
Ба омӯзиши боз як ҳунари нав машғул мешавем

То имрўз барои омўзонидани њунари ќолинбофии дастї ва сўзанидўзї ба занону духтарони хонашин ва ба ин васила ба шуѓл фаро гирифтани онњо дар њамаи шањру ноњияњои вилояти Суѓд бо ташаббуси Раёсату шуъбањои Агентии мењнат ва шуѓли ањолї ва дастгирии маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлативу соњибкорон дастгоњњо ва мањсулотњои ќолинбофиву сўзанидўзї харидорї карда шуда, ба шањрвандон омўзонидани ин њунарњои зебои миллї оѓоз гардид. 

18 Июл 2014
Дафтари матбуотии Агентӣ дар вилояти Суғд

Санаи 17 июли соли 2014 дар маљлисгоҳи Раёсати Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар вилоят бо иштироки намояндагони васоити ахбори омма аз љумла, рўзномаи «Њаќиќати Суѓд », « Суѓд Њаќиќатї», «Согдийская правда», «Сухани халќ», «Азия+» ва телевизиони «Азия» нишасти матбуотии сохторњои Раёсати мењнат ва шуѓли ањолї дар вилояти Суѓд, Раёсати Хадамоти назорати давлатї дар соњаи мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии вилоят, Раёсати Хадамоти муњољирати Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон ва Раёсати Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар вилоят баргузор гардид.

14 Июл 2014
МАҲСУБИЯТИ ШУҒЛ, ЯКЕ АЗ САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОК

Санаи 14 июли соли 2014 дар толори маљлисгоњи Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон, љаласаи Шўрои Агентии мењнат ва шуѓли ањолї оид ба натиљањои фаъолияти маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї дар нимсолаи аввали соли љорї бо иштироки Вазири мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон Таѓоева Сумангул Саидовна, муовини Вазири мењнат муњољират ва шуѓли ањолї Мирзоев А.Н., сардори Раёсати бозори мењнат Музаффаров Њ., директори Агентии мењнат ва шуѓли ањолї Баротов Б.Х., (минбаъд Агентї), муовини аввали директори Агентї Абдурањмонов Б., муовини директор Ќурбонов Н. ва њамаи роњбарони сохторњои тобеи Агентї ширкат варзиданд.  

26 Июн 2014
Ваҳдати миллӣ - ҳуҷҷати тақдирсоз!

Санаи 26 июни соли равон дар якљоягї бо Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон кормандони Агентии мењнат ва шуѓли ањолї бахшида ба таљлили 17 – умин солгарди Рўзи Вањдати миллї маљлиси тантанавї баргузор намуд.
 

26 Июн 2014
Занони куҳистон дастгирӣ меёбанд!

 Санаи 26.06.2014 дар Филиали Маркази таълими калонсони Тољикистон дар ноњияи Варзоб омўзиши курси «Ќуроќдўзї» кушода шуд. Барои њарчи бештар љалб намудани занону духтарони дењот ба шуѓл ин корест басо муњим.

23 Май 2014
ПАЁМ ПАЙВАНДГАРИ ИМРӮЗУ ФАРДО

Паём пайвандгари имрўзу фардо, роњнамои кору пайкор, ќубтнамои корњои дурахшон дар љомеа мањсуб меёбад. Агентии мењнат ва шуѓли ањолї бобати амалї намудани сиёсати пешгирифта ва паёми Сарвари давлат фаъолияти хешро дар асоси он ба танзим даровардааст, (фаълияташро бароњ мондааст).  

23 Май 2014
СИЛСИЛА ХАБАРҲО, ҚАДАМИ УСТУВОР БА СУИ МАҚСАДҲО

Марњилаи муосири пешрафти љомеаи Тољикистон, ки бо рушди демократия ва роњандозии механизмњои иќтисоди бозоргонї дар њаёт арзёбї мешавад дар назди давлат ва љомеа ба њайси афзалияти аввалиндараља таъмини рушди усутвори ин дигаргунињои иљтимоию иќтисодиро таќозо менамояд. 

20 Май 2014
Эълон

Ба диќќати корљўён мерасонем, ки Агентии мењнат ва шуѓли ањолии Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикисон дар доираи супоришњои Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Љаноби Олї муњтарам Эмомалї Рањмон ва иљрои «Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2014-2015» санаи 22 майи соли 2014 дар вилояти Хатлон дар дар назди теппаи Бибихўрам, Наврўзгоњи шањри Ќурѓонтеппа бо иштироки раёсату шуъбањои Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар шањру ноњияњои Ќўрѓонтеппа, Сарбанд, Бохтар, Вахш, Љиликул ва А.Љомї ярмаркаи љойњои кории холї ва вазифањои озодро дар доираи зиёда аз 1000 љойњои кори холї аз њисоби ташкилотњои давлатї ва ѓайридавлатї баргузор менамояд. 

19 Май 2014
Эълон

Ба диќќати корљўён мерасонем, ки Агентии мењнат ва шуѓли ањолии Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикисон дар доираи супоришњои Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Љаноби Олї муњтарам Эмомалї Рањмон ва иљрои «Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2014-2015» санаи 21 майи соли 2014 дар ноњияи Рашт дар дар назди бинои ЌАСРИ ФАРЊАНГ – и ноњия, ярмаркаи љойњои кории холї ва вазифањои озодро дар доираи зиёда аз 220 љойњои кори холї аз њисоби ташкилотњои давлатї ва ѓайридавлатї баргузор менамояд.