Дар Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон ва дигар марказҳои таълимии Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ марҳилаи қабули ҳуҷҷатҳои хоҳишмандон барои омӯзиши касбҳои гуногун дар соли 2017 оғоз гардид. Суроға ш. Душанбе, кӯчаи А. Навоӣ 5/1 

Ҷустуҷӯи ҷоӣ кор

ЭЪЛОН

Муњољирони мењнатие, ки нияти кор дар Федератсияи Россия доранд, метавонанд ба Агентии бокортаъминкунї дар хориља бо суроѓаи к.Лоњутї 108 ё бо телефонњои 221-40-15, 221-39-85, мурољиат намоянд.Ҷойҳои корӣ дар соҳаҳо
Нақлиёт ва алоқа 317
Кишоварзӣ 369
Саноат 1288
Сохтмон 148
Тандурустӣ 1553
Маориф 619
Фарҳанг 49
Мазилию комунали 229
Дигар сохахо 1823
Вазорати Мелиоратсия ва захирахои оби ЧТ. 10
Савдо ва хизмати маиши 133
Хамаги Ҷои кор:6538
Тоҷикистон 6538
ш.Душанбе 2374
Хатлон 1336
ВМКБ 34
НТЧ 541
Сугд 2253
Русия 0
Яман 0

Навид

18 Июл 2014
Дафтари матбуотии Агентӣ дар вилояти Суғд

Санаи 17 июли соли 2014 дар маљлисгоҳи Раёсати Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар вилоят бо иштироки намояндагони васоити ахбори омма аз љумла, рўзномаи «Њаќиќати Суѓд », « Суѓд Њаќиќатї», «Согдийская правда», «Сухани халќ», «Азия+» ва телевизиони «Азия» нишасти матбуотии сохторњои Раёсати мењнат ва шуѓли ањолї дар вилояти Суѓд, Раёсати Хадамоти назорати давлатї дар соњаи мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии вилоят, Раёсати Хадамоти муњољирати Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон ва Раёсати Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар вилоят баргузор гардид.

14 Июл 2014
МАҲСУБИЯТИ ШУҒЛ, ЯКЕ АЗ САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОК

Санаи 14 июли соли 2014 дар толори маљлисгоњи Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон, љаласаи Шўрои Агентии мењнат ва шуѓли ањолї оид ба натиљањои фаъолияти маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї дар нимсолаи аввали соли љорї бо иштироки Вазири мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон Таѓоева Сумангул Саидовна, муовини Вазири мењнат муњољират ва шуѓли ањолї Мирзоев А.Н., сардори Раёсати бозори мењнат Музаффаров Њ., директори Агентии мењнат ва шуѓли ањолї Баротов Б.Х., (минбаъд Агентї), муовини аввали директори Агентї Абдурањмонов Б., муовини директор Ќурбонов Н. ва њамаи роњбарони сохторњои тобеи Агентї ширкат варзиданд.  

26 Июн 2014
Ваҳдати миллӣ - ҳуҷҷати тақдирсоз!

Санаи 26 июни соли равон дар якљоягї бо Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон кормандони Агентии мењнат ва шуѓли ањолї бахшида ба таљлили 17 – умин солгарди Рўзи Вањдати миллї маљлиси тантанавї баргузор намуд.
 

26 Июн 2014
Занони куҳистон дастгирӣ меёбанд!

 Санаи 26.06.2014 дар Филиали Маркази таълими калонсони Тољикистон дар ноњияи Варзоб омўзиши курси «Ќуроќдўзї» кушода шуд. Барои њарчи бештар љалб намудани занону духтарони дењот ба шуѓл ин корест басо муњим.

23 Май 2014
ПАЁМ ПАЙВАНДГАРИ ИМРӮЗУ ФАРДО

Паём пайвандгари имрўзу фардо, роњнамои кору пайкор, ќубтнамои корњои дурахшон дар љомеа мањсуб меёбад. Агентии мењнат ва шуѓли ањолї бобати амалї намудани сиёсати пешгирифта ва паёми Сарвари давлат фаъолияти хешро дар асоси он ба танзим даровардааст, (фаълияташро бароњ мондааст).  

23 Май 2014
СИЛСИЛА ХАБАРҲО, ҚАДАМИ УСТУВОР БА СУИ МАҚСАДҲО

Марњилаи муосири пешрафти љомеаи Тољикистон, ки бо рушди демократия ва роњандозии механизмњои иќтисоди бозоргонї дар њаёт арзёбї мешавад дар назди давлат ва љомеа ба њайси афзалияти аввалиндараља таъмини рушди усутвори ин дигаргунињои иљтимоию иќтисодиро таќозо менамояд. 

20 Май 2014
Эълон

Ба диќќати корљўён мерасонем, ки Агентии мењнат ва шуѓли ањолии Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикисон дар доираи супоришњои Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Љаноби Олї муњтарам Эмомалї Рањмон ва иљрои «Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2014-2015» санаи 22 майи соли 2014 дар вилояти Хатлон дар дар назди теппаи Бибихўрам, Наврўзгоњи шањри Ќурѓонтеппа бо иштироки раёсату шуъбањои Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар шањру ноњияњои Ќўрѓонтеппа, Сарбанд, Бохтар, Вахш, Љиликул ва А.Љомї ярмаркаи љойњои кории холї ва вазифањои озодро дар доираи зиёда аз 1000 љойњои кори холї аз њисоби ташкилотњои давлатї ва ѓайридавлатї баргузор менамояд. 

19 Май 2014
Эълон

Ба диќќати корљўён мерасонем, ки Агентии мењнат ва шуѓли ањолии Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикисон дар доираи супоришњои Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Љаноби Олї муњтарам Эмомалї Рањмон ва иљрои «Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2014-2015» санаи 21 майи соли 2014 дар ноњияи Рашт дар дар назди бинои ЌАСРИ ФАРЊАНГ – и ноњия, ярмаркаи љойњои кории холї ва вазифањои озодро дар доираи зиёда аз 220 љойњои кори холї аз њисоби ташкилотњои давлатї ва ѓайридавлатї баргузор менамояд.

16 Май 2014
Эълон

 Ба диќќати корљўён мерасонем, ки Агентии мењнат ва шуѓли ањолии Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикисон дар доираи супоришњои Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Љаноби Олї муњтарам Эмомалї Рањмон ва иљрои «Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2014-2015» санаи 22 – юми майи соли 2014 дар ноњияи Њисор дар дар назди бинои Раёсати Агентии мењнат ва шуѓли ањоли ноњия ярмаркаи љойњои кории холї ва вазифањои озодро дар доираи зиёда аз 1000 љойњои кори холї баргузор менамояд.