Дар Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон ва дигар марказҳои таълимии Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ марҳилаи қабули ҳуҷҷатҳои хоҳишмандон барои омӯзиши касбҳои гуногун дар соли 2017 оғоз гардид. Суроға ш. Душанбе, кӯчаи А. Навоӣ 5/1 

Ҷустуҷӯи ҷоӣ кор

ЭЪЛОН

Муњољирони мењнатие, ки нияти кор дар Федератсияи Россия доранд, метавонанд ба Агентии бокортаъминкунї дар хориља бо суроѓаи к.Лоњутї 108 ё бо телефонњои 221-40-15, 221-39-85, мурољиат намоянд.Ҷойҳои корӣ дар соҳаҳо
Нақлиёт ва алоқа 552
Кишоварзӣ 873
Саноат 1138
Сохтмон 202
Тандурустӣ 1952
Маориф 285
Фарҳанг 33
Мазилию комунали 92
Дигар сохахо 1491
Вазорати Мелиоратсия ва захирахои оби ЧТ. 21
Савдо ва хизмати маиши 51
Хамаги Ҷои кор:6690
Тоҷикистон 6455
ш.Душанбе 2172
Хатлон 2066
ВМКБ 30
НТЧ 511
Сугд 1676
Русия 235
Яман 0

Навид

26 Июн 2014
Занони куҳистон дастгирӣ меёбанд!

 Санаи 26.06.2014 дар Филиали Маркази таълими калонсони Тољикистон дар ноњияи Варзоб омўзиши курси «Ќуроќдўзї» кушода шуд. Барои њарчи бештар љалб намудани занону духтарони дењот ба шуѓл ин корест басо муњим.

23 Май 2014
ПАЁМ ПАЙВАНДГАРИ ИМРӮЗУ ФАРДО

Паём пайвандгари имрўзу фардо, роњнамои кору пайкор, ќубтнамои корњои дурахшон дар љомеа мањсуб меёбад. Агентии мењнат ва шуѓли ањолї бобати амалї намудани сиёсати пешгирифта ва паёми Сарвари давлат фаъолияти хешро дар асоси он ба танзим даровардааст, (фаълияташро бароњ мондааст).  

23 Май 2014
СИЛСИЛА ХАБАРҲО, ҚАДАМИ УСТУВОР БА СУИ МАҚСАДҲО

Марњилаи муосири пешрафти љомеаи Тољикистон, ки бо рушди демократия ва роњандозии механизмњои иќтисоди бозоргонї дар њаёт арзёбї мешавад дар назди давлат ва љомеа ба њайси афзалияти аввалиндараља таъмини рушди усутвори ин дигаргунињои иљтимоию иќтисодиро таќозо менамояд. 

20 Май 2014
Эълон

Ба диќќати корљўён мерасонем, ки Агентии мењнат ва шуѓли ањолии Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикисон дар доираи супоришњои Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Љаноби Олї муњтарам Эмомалї Рањмон ва иљрои «Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2014-2015» санаи 22 майи соли 2014 дар вилояти Хатлон дар дар назди теппаи Бибихўрам, Наврўзгоњи шањри Ќурѓонтеппа бо иштироки раёсату шуъбањои Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар шањру ноњияњои Ќўрѓонтеппа, Сарбанд, Бохтар, Вахш, Љиликул ва А.Љомї ярмаркаи љойњои кории холї ва вазифањои озодро дар доираи зиёда аз 1000 љойњои кори холї аз њисоби ташкилотњои давлатї ва ѓайридавлатї баргузор менамояд. 

19 Май 2014
Эълон

Ба диќќати корљўён мерасонем, ки Агентии мењнат ва шуѓли ањолии Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикисон дар доираи супоришњои Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Љаноби Олї муњтарам Эмомалї Рањмон ва иљрои «Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2014-2015» санаи 21 майи соли 2014 дар ноњияи Рашт дар дар назди бинои ЌАСРИ ФАРЊАНГ – и ноњия, ярмаркаи љойњои кории холї ва вазифањои озодро дар доираи зиёда аз 220 љойњои кори холї аз њисоби ташкилотњои давлатї ва ѓайридавлатї баргузор менамояд.

16 Май 2014
Эълон

 Ба диќќати корљўён мерасонем, ки Агентии мењнат ва шуѓли ањолии Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикисон дар доираи супоришњои Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Љаноби Олї муњтарам Эмомалї Рањмон ва иљрои «Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2014-2015» санаи 22 – юми майи соли 2014 дар ноњияи Њисор дар дар назди бинои Раёсати Агентии мењнат ва шуѓли ањоли ноњия ярмаркаи љойњои кории холї ва вазифањои озодро дар доираи зиёда аз 1000 љойњои кори холї баргузор менамояд.

8 Май 2014
ИДИ ЗАФАР МУБОРАК

 Имрўз дар толори маљлисгоњи Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон дар якљоягї бо кормандони дастгоњи марказии Агентии мењнат ва шуѓли ањолї бахшида ба 69-умин солгарди Рўзи Ѓалаба дар Љанги Бузурги Ватанї, бо иштироки роњбарияти вазорат вохўрии идона баргузор гардид.

22 Апрел 2014
Чу узве ба дард оварад рӯзгор

Бинобар иттиллои Раёсати Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон, рўзњои 12 ва 13-уми апрели соли 2014 тахминан соатњои 23-24 и шаб дар натиљаи офатњои табиї инчунин боридани боришоти зиёд, дар шањру ноњияњои Кўлоб, Муъминобод, Шуробод, Восеъ ва Њамадонї хисороти зиёди моливу љонї расонида шуда, дар натиља дањњо оилањо вайрон ва бе сарпаноњ монданд.