Дар Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон ва дигар марказҳои таълимии Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ марҳилаи қабули ҳуҷҷатҳои хоҳишмандон барои омӯзиши касбҳои гуногун дар соли 2015 оғоз гардид. Суроға ш. Душанбе, кӯчаи А. Навоӣ 5/1

Ҷустуҷӯи ҷоӣ кор

ЭЪЛОН

Муњољирони мењнатие, ки нияти кор дар Федератсияи Россия доранд, метавонанд ба Агентии бокортаъминкунї дар хориља бо суроѓаи к.Лоњутї 108 ё бо телефонњои 221-40-15, 221-39-85, мурољиат намоянд.Ҷойҳои корӣ дар соҳаҳо
Нақлиёт ва алоқа 499
Кишоварзӣ 179
Саноат 673
Сохтмон 39
Тандурустӣ 151
Маориф 15
Фарҳанг 33
Мазилию комунали 86
Дигар сохахо 484
Вазорати Мелиоратсия ва захирахои оби ЧТ. 0
Савдо ва хизмати маиши 15
Хамаги Ҷои кор:2174
Тоҷикистон 2174
ш.Душанбе 808
Хатлон 0
ВМКБ 0
НТЧ 0
Сугд 1366
Русия 0
Яман 0

Навид

31 Октябр 2011
Ярмаркаи соҳавии ҷойҳои кории холӣ

Вазорати мењнат ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон дар њамљоягї бо Вазорати наќлиёти Љумњурии Тољикистон дар санаи 28-уми октябри соли 2011 ярмаркаи соњавии љойњои кории холиро доир намуд.

 

21 Октябр 2011
Ярмаркаҳои ҷойҳои кории холӣ

Сарраёсати Агентии давлатии њифзи иљтимої, шуѓли ањолї ва муњољират дар шањри Душанбе ва  Раёсатњои он дар ноњияњои  И.Сомонї, Шоњмансур, Фирдавсї, Сино  дар сањни бинои Маркази љумњуриявии фарњангии љавонон «Ориёно» дар санаи 21-уми октябри соли 2011  ярмаркаи   љойњои кори  холї ва вазифањои озод    баргузор  намуд.  

20 Октябр 2011
Кӯмакпулии унвонӣ ба оилаҳои камбизоат

    Аз љониби маќомоти мањаллии Агентї  љињати баланд бардоштани сифати хизматрасонии иљтимої то ин мўњлат  ба 3788 оила дар ноњияи Ёвон ва ба 3492 оила дар шањри Истаравшан дар маљмўъ ба 7280 оилањои камбизоат ба маблаѓи 2014487 сомонї кўмакпули таъин ва пардохт гардид.

20 Октябр 2011
Дастгирии фаъолияти сохибкории бекорон

Дар нўњ моњи соли 2011 дар заминаи нишондодњои Барнома аз њисоби маблаѓњои бозгаштшуда ва маблаѓњои ба ин самт људогардида ба 2505 нафар шањрвандони бекор дар њаљми 6422437 сомонї ќарзњои имтиёзнок барои пешбурди фаъолияти соњибкорї пардохт гардид, ки дар муќоиса ба њамин давраи соли 2010 мутаносибан 995 нафар ва 2675489 сомонї зиёд мебошад.

19 Октябр 2011
Зиёда аз 33500 нафар бекорон бо касбомўзи, бозомўзи ва такмили ихтисос фаро гирифта шуданд

Дар самти касбомўзї ва бозомўзии шањрвандони бекор, шањодатномакунонии малакањои касбї ва ташкили курсњои касбомўзии худмаблаѓгузорї аз оѓози соли равон Барномаи махсус тањия шуда, аз љониби Вазири мењнат ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон таърихи 12 феврали соли љорї ба имзо расид ва тавассути муассисањои таълими касбии маќомоти давлатии шуѓли ањолї ва дигар муассисањои таълими касбї маљмўан 33532 нафар шањрвандони бекор ва муњољирони мењнатї ба тайёрии касбї, такмили ихтисос ва бозомўзї, шањодатномакунонии малакањои касбї фаро гирифта шуданд.

19 Октябр 2011
Осоишгохи Харангон

 Дар мавсим 1904 собиќадорони љангу мењнат истироњат намуданд.

   Ѓамхорї нисбат ба ятимон, маъюбон, нафаќахўрон, пиронсолони барљомонда ва дасгирии иљтимоии оилањои камбизоат яке аз самтњои асосии сиёсати иљтимої эътироф гардидааст.

17 Октябр 2011
Шўрои сарпарастони хона-нтернатҳо

Дар нўњ моњи соли 2011 аз тарафи сарпарастон, ташкилоту муассисањо ва шахсони алоњида ба муассисањои давлатии хона-интернатњои Вазорати мењнат ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон ба маблаѓи 821955 сомонї, аз љумла дар арафаи Идњои моњи Шарифи Рамазон ва 20 солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон 416938 сомонї кўмакњои хайриявї расонида шудаанд.

17 Октябр 2011
Таъсиси чойхои кории нав

Тибқи Барномаи мусоидат ба шуғли аҳолии Љумҳурии Тољикистон соли 2011 дар миқёси љумҳурї бояд 121129 љойҳои корї таъсис дода шаванд. Дар нўњ моњи соли 2011 аз њисоби њамаи сарчашмањо 114728 љойњои корї таъсис дода шуд, ки 94,7 фоизи нақшаи пешгўии Барномаро ташкил медиҳад. Дар муќоиса ба њамин давраи соли гузашта 4888 ё 4,4 фоиз љойњои корї зиёд таъсис дода шудаанд. Аз љумла дар ВМКБ- 7712 љойвилояти Хатлон – 40431, Суѓд – 31812, ш.Душанбе – 16500, ноњияњои тобеи љумњурї – 18273 љойњои нави кори таъсис дода шудааст.

17 Октябр 2011
Гузориш аз чараёни сафари Вазири мехнат ва хифзи ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон ба навохии вилояти Сугд

Рўзњои 6-7 октябри соли 2011 сафари кории Вазири мењнат ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон бо њайати њамроњ ба навоњии вилояти Суѓд љараён гирифт.