Дар Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон ва дигар марказҳои таълимии Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ марҳилаи қабули ҳуҷҷатҳои хоҳишмандон барои омӯзиши касбҳои гуногун дар соли 2015 оғоз гардид. Суроға ш. Душанбе, кӯчаи А. Навоӣ 5/1

Ҷустуҷӯи ҷоӣ кор

ЭЪЛОН

Муњољирони мењнатие, ки нияти кор дар Федератсияи Россия доранд, метавонанд ба Агентии бокортаъминкунї дар хориља бо суроѓаи к.Лоњутї 108 ё бо телефонњои 221-40-15, 221-39-85, мурољиат намоянд.Ҷойҳои корӣ дар соҳаҳо
Нақлиёт ва алоқа 499
Кишоварзӣ 179
Саноат 673
Сохтмон 39
Тандурустӣ 151
Маориф 15
Фарҳанг 33
Мазилию комунали 86
Дигар сохахо 484
Вазорати Мелиоратсия ва захирахои оби ЧТ. 0
Савдо ва хизмати маиши 15
Хамаги Ҷои кор:2174
Тоҷикистон 2174
ш.Душанбе 808
Хатлон 0
ВМКБ 0
НТЧ 0
Сугд 1366
Русия 0
Яман 0

Навид

30 Январ 2015
Тарбияи фарзанд заҳматталаб аст

Тавре ба њамагон маълум аст масъалаи таълиму тарбияи фарзанд имрўзњо яке аз масоили муњим ва доѓи рўзмарра гардидааст. Зеро имрўзњо дар маљалаю рўзномањо ё ба воситаи садою симо оид ба кирдорњои ношоистаи кўдакон ва наврасон маќолаю њамоишњо ва наворњо пахш шуда истодааст. 

28 Январ 2015
Семинар-машварат дар шаҳру ноҳияҳои Истаравшан ва Б. Ғафуров

Раёсати њифзи мењнат дар њамкорї бо Раёсати Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар вилояти Суѓд бо маќсади дар амал татбиќ намудани ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи мењнат», «Дар бораи шарики иљтимої, созишномањо ва шартномањои коллективї», Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон ва иљрои дастуру супоришњои Сарвари давлат, Љаноби Олї мўњтарам Эмомалї Рањмон дар вилояти Суѓд мунтазам корбарї намуда истодааст. 

28 Январ 2015
Уҳдадориҳои падару модар дар тарбияи фарзанд

Рўзи 27-уми январи соли равон дар толори маљлисгоњи дастгоњи марказии Агентии мењнат ва шуѓли ањолї мизи мудаввар доир ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» баргузор гардид. 

27 Январ 2015
Дастгирии занони бекор дар ҷумҳурӣ

Занон дар кишвари мо ќариб нисфи захирањои мењнатиро ташкил намуда, Њукумати Љумњурии Тољикистон барои касбомўзї ва бо љои кор таъмин намудани онњо пайваста тадбирњо меандешад. Аз љумла мутобиќи Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолї барои дастгирии занон як ќатор чорабинињо пешбинї шудааст. 

26 Январ 2015
Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Рўзи 23 январи соли равон Президенти Љумњурии Тољикистон Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон Паёми навбатии худро ба парлумони кишвар ирсол намуда, самтњои асосии сиёсати дохилию хориљии давлатро муайяну мушаххас намуданд.
 

22 Январ 2015
Шаҳрвандон ва муҳоҷирони меҳнатӣ ба касбомӯзӣ ҷалб карда шуданд

Дар соли 2014 бо мусоидати маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї муассисањои таълими касбии системаи Агентї ва дигар муассисањои таълимии давлативу ѓайридавлатї маљмўан 101 116 нафар шањрвандони бекор ва корљўёну муњољирони мењнатї ба тайёрии касбї ва шањодатномакунонии малакањои касбї фаро гирифта шуданд. 

22 Январ 2015
Ба шаҳрвандони бекор ва шаҳрвандони аз муассисаҳои ҷазои ҷиноӣ озодшуда кӯмакпулиҳо дода шуд.

Дар соли 2014 аз љониби маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї ба 8464 нафар шандон ба маблаѓи зиёда аз 3 миллиону 874 њазору 639 сомонї кумакпулї оиди бекорї пардохт карда шуд, ки ин нишондињанда 145,9 фоизро аз таъмини иљрои барнома ташкил медињад ва дар муќоиса ба њамин давраи соли гузашта ба 103,9 фоиз баробар мебошад. 

22 Январ 2015
Чун ҳамеша корҷӯён бе мамоният ба кор таъмин мешаванд!

Бо маќсади мусоидат барои дарёфти љойи кори муносиб ба шањрвандон аз љониби маќомоти мењнат ва шуѓли ањолї дар ин давра 685 ярмаркаи љойњои кори холї ва вазифањои озод гузаронида шуда, 5050 нафар корљўён дар ин ярмаркањо соњиби љойи кор гардиданд, ба 5346 нафар роњхат барои касбомўзї дода шуд ва 1856 нафар ба иљрои корњои љамъиятии музднок сафарбар гардиданд. Бевосита тавассути ташкил ва баргузории ярмаркаи љойњои кории холї 12252 нафар шањрвандони бекор ва корљўён ба намудњои гуногуни шуѓл љалб шуданд. 

21 Январ 2015
Ҳифзи меҳнат ва шарикии иҷтимоӣ

Дар нимсолаи дуюми соли 2014 тибќи ќарори Њайати мушовараи вазорат ва Наќшаи иловагии Муассисаи давлатии «Маркази такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони системаи мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї” Раёсати њифзи мењнати Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар якљоягї бо ин Марказ ба мутассадиёни самти мењнат њамчун кумаки методї курсњои такмили ихтисос гузаронид. Дар ин курсњо 79 нафар кормандон аз сохторњои Агентї иштирок намудаанд.  

20 Январ 2015
Ҳамкорӣ бо шабакаҳои телевизионӣ, радиои ҷумҳурӣ ва рӯзномаҳои расмию даврӣ

Яке аз самтњои муњими фаъолияти Агентї ин тариќи шабакањои телевизионї, радиои љумњурї, рўзномањои расмию даврї ба роњ мондани корњои тарѓиботї-ташвиќотї, бањри амалї намудани сиёсати шуѓл, таъсиси љойњои корї, касбомўзии шањрвандони бешуѓл мебошад.