Дар Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон ва дигар марказҳои таълимии Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ марҳилаи қабули ҳуҷҷатҳои хоҳишмандон барои омӯзиши касбҳои гуногун дар соли 2017 оғоз гардид. Суроға ш. Душанбе, кӯчаи А. Навоӣ 5/1 

Ҷустуҷӯи ҷоӣ кор

ЭЪЛОН

Муњољирони мењнатие, ки нияти кор дар Федератсияи Россия доранд, метавонанд ба Агентии бокортаъминкунї дар хориља бо суроѓаи к.Лоњутї 108 ё бо телефонњои 221-40-15, 221-39-85, мурољиат намоянд.Ҷойҳои корӣ дар соҳаҳо
Нақлиёт ва алоқа 408
Кишоварзӣ 705
Саноат 1011
Сохтмон 62
Тандурустӣ 668
Маориф 542
Фарҳанг 39
Мазилию комунали 106
Дигар сохахо 1166
Вазорати Мелиоратсия ва захирахои оби ЧТ. 0
Савдо ва хизмати маиши 68
Хамаги Ҷои кор:4775
Тоҷикистон 4565
ш.Душанбе 858
Хатлон 823
ВМКБ 52
НТЧ 509
Сугд 2323
Русия 210
Яман 0

Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи меҳнат ва шуғли аҳолӣ

КОНСТИТУТСИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ЌАРОРИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар бораи Агентии мењнат ва шуѓли ањолї

 

ЌАРОРИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар бораи ќоидањои бањисобгирии љойњои кории мављуда, барќароршуда ва нав дар соњањои иќтисоди Љумњурии Тољикистон, ки аз тарафи шахсони воќеї таъсис дода мешаванд


АМРИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Аз 5 январи соли 2017

ЌОНУНИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ДАР БОРАИ ТАЙЁР НАМУДАНИ МУТАХАССИСОН
БО НАЗАРДОШТИ ТАЛАБОТИ БОЗОРИ МЕЊНАТ


ҚОНУНИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ДАР БОРАИ ТАЊСИЛОТИ КАЛОНСОЛОН

 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи мусоидат ба шуѓли ањолї"

 

Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон

 

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон "Дар бораи тасдиќи Ќоидањои аз љониби макомоти давлатии шуѓли  ањолї расонидани хизматњои машваратї ва кўмаки молиявї ба шањрвандони бекоре, ки хоњиши фаъолияти соњибкорї доранд"


Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон"Дар бораи Тартиби баќайдгирии шањрвандони бекор"

 

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон "Дар бораи Ќоидањои ташкили низоми тайёрии касбї, такмили ихтисос ва бозомўзии шањрвандони бекор"

 

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тасдиќи ќоидањои ташкил, шартњои гузаронидан ва номгўи корњои љамъияти»

 

Ќоидањои ташкил, шартњои гузаронидан ва номгўи корњои љамъиятї"

 

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон "Дар бораи тартиби таъсис ва ташкили фаъолияти кумитањои њамоњангсозии мусоидат ба шуѓли ањолї"

 

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон "Дар бораи Ќоидањои муќаррар намудани квота барои ба кор ќабул кардани гурўњњои алоњидаи ањолї"

 

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон "Дар бораи Стратегияи давлатии рушди бозори мењнати Љумњурии Тољикистон то соли 2020"

 

Дастурамалњо барои самтњои асосии барномаи сиёсати давлатии мусоидат ба шуѓли ањолї

 


Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тасдиќи Номгўи корњои љамъиятї» 

 

 

 

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тасдиќи намудњои корњои хонагии кормандоне (хонакороне), ки дар назди шахсони алоњидаи воќеї дар асоси шартнома (ќарордод) анљом дода мешаванд»

 

Сомонаҳои ҳаммазмун
  •