Дар Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон ва дигар марказҳои таълимии Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ марҳилаи қабули ҳуҷҷатҳои хоҳишмандон барои омӯзиши касбҳои гуногун дар соли 2017 оғоз гардид. Суроға ш. Душанбе, кӯчаи А. Навоӣ 5/1 

Ҷустуҷӯи ҷоӣ кор

ЭЪЛОН

Муњољирони мењнатие, ки нияти кор дар Федератсияи Россия доранд, метавонанд ба Агентии бокортаъминкунї дар хориља бо суроѓаи к.Лоњутї 108 ё бо телефонњои 221-40-15, 221-39-85, мурољиат намоянд.Ҷойҳои корӣ дар соҳаҳо
Нақлиёт ва алоқа 296
Кишоварзӣ 461
Саноат 1403
Сохтмон 382
Тандурустӣ 1078
Маориф 892
Фарҳанг 79
Мазилию комунали 263
Дигар сохахо 1878
Вазорати Мелиоратсия ва захирахои оби ЧТ. 0
Савдо ва хизмати маиши 113
Хамаги Ҷои кор:6845
Тоҷикистон 6740
ш.Душанбе 1448
Хатлон 1773
ВМКБ 75
НТЧ 1044
Сугд 2400
Русия 105
Яман 0

Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи меҳнат ва шуғли аҳолӣ

КОНСТИТУТСИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ЌАРОРИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар бораи Агентии мењнат ва шуѓли ањолї

 

ЌАРОРИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар бораи ќоидањои бањисобгирии љойњои кории мављуда, барќароршуда ва нав дар соњањои иќтисоди Љумњурии Тољикистон, ки аз тарафи шахсони воќеї таъсис дода мешаванд


АМРИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Аз 5 январи соли 2017

ЌОНУНИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ДАР БОРАИ ТАЙЁР НАМУДАНИ МУТАХАССИСОН
БО НАЗАРДОШТИ ТАЛАБОТИ БОЗОРИ МЕЊНАТ


ҚОНУНИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ДАР БОРАИ ТАЊСИЛОТИ КАЛОНСОЛОН

 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи мусоидат ба шуѓли ањолї"

 

Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон

 

Низомномаи намунавии таъсиси хадамоти (раёсати, шуъбаи, бахши) њифзи мењнат дар корхона, муассиса ва ташкилотњо

 

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон "Дар бораи тасдиќи Ќоидањои аз љониби макомоти давлатии шуѓли  ањолї расонидани хизматњои машваратї ва кўмаки молиявї ба шањрвандони бекоре, ки хоњиши фаъолияти соњибкорї доранд"


Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон"Дар бораи Тартиби баќайдгирии шањрвандони бекор"

 

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон "Дар бораи Ќоидањои ташкили низоми тайёрии касбї, такмили ихтисос ва бозомўзии шањрвандони бекор"

 

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тасдиќи ќоидањои ташкил, шартњои гузаронидан ва номгўи корњои љамъияти»

 

Ќоидањои ташкил, шартњои гузаронидан ва номгўи корњои љамъиятї"

 

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон "Дар бораи тартиби таъсис ва ташкили фаъолияти кумитањои њамоњангсозии мусоидат ба шуѓли ањолї"

 

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон "Дар бораи Ќоидањои муќаррар намудани квота барои ба кор ќабул кардани гурўњњои алоњидаи ањолї"

 

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон "Дар бораи Стратегияи давлатии рушди бозори мењнати Љумњурии Тољикистон то соли 2020"

 

Дастурамалњо барои самтњои асосии барномаи сиёсати давлатии мусоидат ба шуѓли ањолї

 


Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тасдиќи Номгўи корњои љамъиятї» 

 

 

 

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тасдиќи намудњои корњои хонагии кормандоне (хонакороне), ки дар назди шахсони алоњидаи воќеї дар асоси шартнома (ќарордод) анљом дода мешаванд»

 

Сомонаҳои ҳаммазмун
  •